ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานและกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง

               ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานและกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง [รายละเอียดเพิ่มเติม]