[27 ธ.ค.61] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบบริการภาครัฐ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

                ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบบริการภาครัฐ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [รายละเอียดเพิ่มเติม]
 
 
 
 
ที่มา : สำนักงานเลขานุการกรม มกอช.