[21 ธ.ค.61] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาข้อมูลแนวทางการปฏิบัติตามเกณฑ์การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) สำหรับการทำนาเกลือทะเล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาข้อมูลแนวทางการปฏิบัติตามเกณฑ์การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) สำหรับการทำนาเกลือทะเล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [รายละเอียดเพิ่มเติม]

 

ที่มา : มกอช.