[14 ธ.ค.61] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คสำหรับการจัดอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขายสินค้าเกษตรบนระบบตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์(DGT Fram) ตามแนวทางตลาดนำการผลิต ณ จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

          ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คสำหรับการจัดอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขายสินค้าเกษตรบนระบบตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์(DGT Fram.com) ตามแนวทางตลาดนำการผลิต ณ จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [รายละเอียดเพิ่มเติม]
 
 
 
 
 
 
ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร