[7 ธ.ค.61] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คสำหรับโครงการจัดอบรมการใช้งานระบบตามสอบสินค้าเกษตรบนระบบคลาวด์สำหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก QR Trace On Cloud จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

           ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คสำหรับโครงการจัดอบรมการใช้งานระบบตามสอบสินค้าเกษตรบนระบบคลาวด์สำหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก QR Trace On Cloud จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [รายละเอียดเพิ่มเติม]

 
 
 
 
 
 
ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร