[4 ธ.ค.61] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์สำหรับการฝึกอบรมฯ

                ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์สำหรับการฝึกอบรม โครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับข้าราชการและบุคคลากรภาครัฐหลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ G-Suite บริหารงานสำนักงานยุคใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [รายละเอียดเพิ่มเติม]

 

 

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มกอช.