[30 พ.ย.61] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งเครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ (LCD) จอภาพ และชุดควบคุมการนำเสนอภาพ ห้องประชุม 511 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งเครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ (LCD) จอภาพ และชุดควบคุมการนำเสนอภาพ ห้องประชุม 511 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  รายละเอียดเพิ่มเติม

 
 
 
 
ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มกอช.