ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการเลือกสรร ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

                ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการเลือกสรร ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

                          - รายละเอียดเพิ่มเติม
                          - รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ
                          - กำหนด วัน เวลา และสถานที่สอบฯ