[9 พ.ย.61] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่า เช่าห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สำหรับโครงการอบรมเพื่อเิ่มประสิทธิภาพการขายสินค้าเกษตรบนตลาดสินค้าเกษตรอนนไลน์ (DGTFarm.com) ตามแนวทางตลาดนำการผลิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่า เช่าห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สำหรับโครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขายสินค้าเกษตรบนตลาดสินค้าเกษตรอนนไลน์ (DGTFarm.com) ตามแนวทางตลาดนำการผลิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [รายละเอียดเพิ่มเติม]

 

 

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มกอช.