[7 พ.ย.61] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง จ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์สำหรับโครงการอบรมเพื่อเพอ่มประสิทธิภาพการขายสินค้าเกษตรบนตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์ (DGTFarm.com) ตามแนวทางตลาดนำการผลิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

              ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง จ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์สำหรับโครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขายสินค้าเกษตรบนตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์ (DGTFarm.com) ตามแนวทางตลาดนำการผลิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [รายละเอียดเพิ่มเติม]
 
 
 
 
 
ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มกอช.