[7 พ.ย.61] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ ซื้อวัสดุในการอบรมสำหรับโครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขายสินค้าเกษตรบนตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์ (DGTFarm.com) ตามแนวทางตลาดนำการผลิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

               ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ ซื้อวัสดุในการอบรมสำหรับโครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขายสินค้าเกษตรบนตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์ (DGTFarm.com) ตามแนวทางตลาดนำการผลิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [รายละเอียดเพิ่มเติม]
 
 
 
 
 
ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารเทศและการสื่อสาร มกอช.