[7 พ.ย.61] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ ซื้อกระเป๋าเอกสารเพื่อใช้ในโครงการจัดอบรมใช้งานระบบตามสอบสินค้าเกษตรบนระบบคลาวด์สำหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก (QR Trace On Cloud) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ ซื้อกระเป๋าเอกสารเพื่อใช้ในโครงการจัดอบรมใช้งานระบบตามสอบสินค้าเกษตรบนระบบคลาวด์สำหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก (QR Trace On Cloud) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [รายละเอียดเพิ่มเติม]
 
 
  
 
ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารเทศและการสื่อสาร มกอช.