[2 พ.ย.61] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตัดกิ่งไม้ ตกแต่งต้นไม้ ทำความสะอาด พร้อมทั้งขนทิ้ง บริเวณสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

               ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตัดกิ่งไม้ ตกแต่งต้นไม้ ทำความสะอาด พร้อมทั้งขนทิ้ง บริเวณสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ [รายละเอียดเพิ่มเติม]
 
 
 
 
 
ที่มา : สำนักงานเลขานุการกรม
มกอช.