[1 พ.ย.61] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 32 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

               ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 32 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  [รายละเอียดเพิ่มเติม]
 
 
 
ที่มา : สำนักงานเลขานุการกรม
มกอช.