[22 ต.ค.61] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding โครงการจ้างเหมาดูแลและบำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

                ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding โครงการจ้างเหมาดูแลและบำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ รายละเอียดเพิ่มเติม ]
 
 
 
ที่มา : มกอช.