[22 ต.ค.61] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมลิฟต์โดยสาร จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

               ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมลิฟต์โดยสาร จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [รายละเอียดเพิ่มเติม]
 
 
 
 
 
ที่มา : สำนักงานเลขานุการกรม มกอช.