[19 ต.ค.61] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงวัสดุ อุปกรณ์ และสุขภัณฑ์ ชำรุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

               ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงวัสดุ อุปกรณ์ และสุขภัณฑ์ ชำรุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  [รายละเอียดเพิ่มเติม]
 
 
 
 
 
 
ที่มา : สำนักงานเลขานุการกรม มกอช.