พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวาระแห่งการสวรรคต 2 ปี ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช บรมนาถบพิตร

                วันที่ 16 ตุลาคม 2561 : สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) จัดพิธีถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ และทำบุญตักบาตรอาหารแห้งเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวาระแห่งการสวรรคต 2 ปี ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช บรมนาถบพิตร โดยมี นางสาวจูอะดี พงศ์มณีรัตน์ เลขาธิการ มกอช. เป็นประธาน ร่วมด้วยนางสาวดุจเดือน ศศะนาวิน รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติร่วมพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ มกอช. ร่วมพิธีดังกล่าว ณ ห้องประชุมพระพิรุณ 111 และบริเวณลานหน้าเสาธง สำนักงาน มกอช.