[12 ต.ค.61] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดอิเล็คทรอนิกส์(e-bidding) โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ทดแทนและปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเครือข่าย ของ มกอช.

               ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดอิเล็คทรอนิกส์(e-bidding) โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ทดแทนและปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเครือข่าย ของ มกอช. [รายละเอียดเพิ่มเติม]
 
 
 
ที่มา : มกอช.