[12 ต.ค.61]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องเสียงตามสาย หมายเลขครุภัณฑ์ มกอช. 5895-009-002/004/58 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

               ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องเสียงตามสาย หมายเลขครุภัณฑ์ มกอช. 5895-009-  002/004/58 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [รายละเอียดเพิ่มเติม]
 
 
 
 
 
ที่มา : สำนักงานเลขานุการกรม
มกอช.