งานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ปีที่ 16

               9 ตุลาคม 2561 : นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ปีที่ 16 พร้อมกับมอบนโยบายการทำงานแก่เจ้าหน้าที่ มกอช. โดย ดร.จูอะดี พงศ์มณีรัตน์ รักษาราชการแทนเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ให้การต้อนรับ ซึ่งมีผู้บริหารและผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมแสดงความยินดี ณ ห้องประชุม 511 อาคาร 5 สำนักงาน มกอช.