[26 ก.ย.61] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง จ้างพิมพ์หนังสือเพิ่มเติม จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

               ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง จ้างพิมพ์หนังสือเพิ่มเติม จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [รายละเอียดเพิ่มเติม]

 
 
 
ที่มา : สำนักงานเลขานุการ
มกอช.