[28 ก.ย.61] ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง จ้างเหมาทำความสะอาดบริเวณชั้น 5 อาคาร 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

           ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง จ้างเหมาทำความสะอาดบริเวณชั้น 5 อาคาร 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [รายละเอียดเพิ่มเติม]
 
 
 
 
ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มกอช.