[26 ก.ย.61] ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องทำงานให้เป็นสัดส่วน (กลุ่มตรวจสอบภายใน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

               ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องทำงานให้เป็นสัดส่วน (กลุ่มตรวจสอบภายใน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เอกสารดาวน์โหลด ]