ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการมาตรฐานปฏิบัติการ(ปริญญาตรี) นักวิชาการมาตรฐานปฏิบัติการ(ปริญญาโท) นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ปริญญาตรี) และนักวิเคราะนโยบายและแผนปฏิบัติการ(ปริญญาโท)

             ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการมาตรฐานปฏิบัติการ(ปริญญาตรี) นักวิชาการมาตรฐานปฏิบัติการ(ปริญญาโท) นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ปริญญาตรี) และนักวิเคราะนโยบายและแผนปฏิบัติการ(ปริญญาโท)  [รายละเอียดเพิ่มเติม]