พิธีมอบใบประกาศนียบัตรในการแข่งขันตอบคำถามเกี่ยวกับความปลอดภัยอาหาร ซึ่งจัดโดยองค์กร Safe Food Mission for All ประเทศอินเดีย เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมเรดิสัน สวีท สุขุมวิท

                นายพิศาล พงศาพิชณ์ รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติและที่ปรึกษา มกอช.(นางอรทัย ศิลปนภาพร) ได้ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด พร้อมร่วมให้กำลังใจ และมอบใบประกาศนียบัตรในการแข่งขันตอบคำถามเกี่ยวกับความปลอดภัยอาหาร ซึ่งจัดโดยองค์กร Safe Food Mission for All ประเทศอินเดีย เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมเรดิสัน สวีท สุขุมวิท ในงานนี้มีมหาวิทยาลัยของประเทศไทย 7 แห่งส่งนิสิตนักศึกษา เข้าร่วมแข่งขันกับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยอื่นๆ จากประเทศมาเลเซียและสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ผู้ผ่านเข้ารอบจะได้ไปแข่งขันรอบรองชนะเลิศ และชิงชนะเลิศ กับมหาวิทยาลัยอื่นจากภูมิภาคเอเชีย ณ ประเทศอินเดีย ในเดือนพฤศจิกายน 2561