ญี่ปุ่นยกเลิกระงับการนำเข้าสัตว์ปีกจากรัฐมิสซูรีของสหรัฐฯ

                กระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมงของญี่ปุ่น (The Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheried of Japan) ได้ยกเลิกการระงับนำเข้าเนื้อสัตว์ปีกจากรัฐมิสซูรี (Missouri) ของสหรัฐฯแล้ว โดยก่อนหน้านี้ ญี่ปุ่นได้ระงับการนำเข้าเนื้อสัตว์ปีกจากรัฐดังกล่าวเหตุไข้หวัดนก สายพันธุ์ H7 ชนิดก่อโรคไม่รุนแรง (Low-Pathogenic : LPAI) ระบาดตั้งแต่ปี 2533 เป็นต้นมา ซึ่งเป็นเวลายาวนานถึง 28 ปี ทั้งนี้ กระทรวงดังกล่าวได้ยกเลิกการระงับหลังจากที่ได้รับข้อมูลว่ารัฐมิสซูรีปลอดโรคไข้หวัดนกแล้ว อนึ่ง รัฐมิสซูรีถือเป็นพื้นที่ผลิตอุตสาหกรรมสัตว์ปีกที่สำคัญของสหรัฐฯ โดยมีสัดส่วนการผลิตไก่เนื้อคิดเป็นร้อยละ 3.3 และไข่ไก่ร้อยละ 2.9 ของสหรัฐอเมริกา
ที่มา: euromeatnews.com สรุปโดย: มกอช. (23/08/2561)