[9 ก.ค.61] ประกาศราคากลางโครงการ เรื่อง จ้างจัดนิทรรศการในงานแสดงสินค้า BIOFACH Southeast Asia 2018 และ Natural Southeast Asia

                ประกาศราคากลางโครงการ เรื่อง จ้างจัดนิทรรศการในงานแสดงสินค้า BIOFACH  Southeast Asia 2018 และ Natural Southeast Asia [รายละเอียดเพิ่มเติม]
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา : มกอช.