[27 มิ.ย.61] ประกาศราคากลางโครงการ เรื่อง จ้างผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมและนโยบายสำคัญ มกอช. เชิงรุก

               ประกาศราคากลางโครงการ เรื่อง จ้างผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมและนโยบายสำคัญ มกอช. เชิงรุก [รายละเอียดเพิ่มเติม]
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา : มกอช.