[8 มิ.ย.61] ประกาศราคากลางโครงการ เรื่อง จ้างผลิตวีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์การรับรองฟาร์มมาตรฐาน GAP แบบกลุ่ม

          ประกาศราคากลางโครงการ เรื่อง จ้างผลิตวีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์การรับรองฟาร์มมาตรฐาน GAP แบบกลุ่ม [รายละเอียดเพิ่มเติม]
 
 
 
 
 
 
ที่มา : มกอช.