[6 ก.ค.61] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

              ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  [รายละเอียดเพิ่มเติม]

 

ที่มา : สำนักงานเลขานุการกรม มกอช.