[27 มิ.ย.61]ประกาศราคากลางโครงการ จ้างผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมและนโยบายสำคัญ มกอช. เชิงรุก

                ประกาศราคากลางโครงการ จ้างผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมและนโยบายสำคัญ มกอช. เชิงรุก [รายละเอียดเพิ่มเติม]  

 

 

 

ที่มา : กองส่งเสริมมาตรฐาน มกอช.