ซาอุดิอาระเบียระงับการนำเข้าสัตว์ปีกจากเนปาลเหตุไข้หวัดนกระบาด!

                กระทรวงสิ่งแวดล้อม น้ำ และเกษตรแห่งซาอุดีอาระเบีย (Ministry of Environment, Water and Agriculture for Saudi Arabia) ได้ประกาศระงับการนำเข้า สัตว์ปีกมีชิวิต ลูกไก่ และไข่ จากเนปาลเนื่องจากโรคไข้หวัดนกระบาด เพื่อปกป้องผู้บริโภคและป้องกันการแพร่เชื้อในประเทศ โดยก่อนหน้านี้ องค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (World Organisation for Animal Health: OIE) ได้รายงานพบไข้หวัดนกชนิดก่อโรครุนแรงระบาดในฟาร์มเป็ดแห่งหนึ่งในเขตพาคมตี (Bagmati) ใกล้กรุงกาฐมาณฑุ (Kathmandu) เมืองหลวงของเนปาล  
                นอกจากนี้ ทางการซาอุดิอาระเบียยังระบุว่า การระงับการนำเข้าครั้งนี้จะบังคับใช้ทั่วประเทศ พร้อมทั้งให้ข้อมูลว่า โรคไข้หวัดนกที่ได้ระบาดในหลายประเทศในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา  รวมถึงโรคไข้หวัดนกบางชนิดสามารถติดต่อต่อถึงคนและร้ายแรงจนถึงขั้นอาจทำให้เสียชีวิตได้

 

ที่มา: arabnews.com สรุปโดย: มกอช. (12/06/2561)