งาน “วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ 2561" ชูแนวคิด “มหัศจรรย์ข้าวพื้นเมือง คุณค่าจากทุ่งนา เพิ่มมูลค่าด้วยนวัตกรรม”

              วันที่ 4 มิ.ย.2561 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย กรมการข้าว จัดงาน “วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ 2561" ชูแนวคิด “มหัศจรรย์ข้าวพื้นเมือง คุณค่าจากทุ่งนา เพิ่มมูลค่าด้วยนวัตกรรม”

              โดยมีนายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการเกษตรและสหกรณ์ประธานเปิดงาน ในงานนี้สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ได้ร่วมจัดเเสดงนิทรรศการภายใต้แนวคิด "มาตรฐานข้าวทันสมัยก้าวไกลอย่างเป็นระบบ" มีการนำระบบการผลิตข้าวหอมมะลิที่ได้รับการรับรองมาตรฐานGAPมาจัดเเสดง ซึ่งได้ความสนใจจากเกษตรกรที่มาร่วมงานเป็นจำนวนมาก

               งานนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 - 9 มิถุนายน 2561 ณ บริเวณกรมการข้าว บางเขน