[8 พ.ค. 61] ประกาศราคากลางโครงการจ้างออกแบบจัดทำอาร์ตเวิร์คและพิมพ์หนังสือเรื่อง การปฏิบัติที่ดีสำหรับพืชอาหาร

                ประกาศราคากลางโครงการจ้างออกแบบจัดทำอาร์ตเวิร์คและพิมพ์หนังสือเรื่อง การปฏิบัติที่ดีสำหรับพืชอาหาร รายละเอียดเพิ่มเติม ]
 
 
 
ที่มา : มกอช. [8 พ.ค. 61]