[4 มิ.ย.61] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์วารสาร "วารสารเพื่อการเตือนภัยสินค้าเกษตรและอาหาร ปีที่ 10 รายไตรมาส ช่วงเดือนมกราคม-มีนาคม 2561"

               ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์วารสาร "วารสารเพื่อการเตือนภัยสินค้าเกษตรและอาหาร ปีที่ 10 รายไตรมาส ช่วงเดือนมกราคม-มีนาคม 2561" [ รายละเอียดเพิ่มเติม ]
 
 
ที่มา : มกอช. [4 มิ.ย.61]