[4 มิ.ย.61] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์หนังสือ "กฏหมายฉบับใหม่ว่าด้วยการควบคุมและตรวจสอบสินค้าเกษตรและอาหารในสหภาพยุโรป"

                ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์หนังสือ "กฏหมายฉบับใหม่ว่าด้วยการควบคุมและตรวจสอบสินค้าเกษตรและอาหารในสหภาพยุโรป" [ รายละเอียดเพิ่มเติม ]
 
 
 
ที่มา : มกอช. [4 มิ.ย.61]