มกอช.ได้รับรางวัลในฐานะหน่วยงานที่มีความเป็นเลิศในการพัฒนาอุตสาหกรรมฮาลาลของไทยไปสู่ระดับโลก

               สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) โดยนายยุทธนา นรภูมิพิพัฒน์ รองเลขาธิการ มกอช. ได้รับมอบหมายจากเลขาธิการ มกอช. เป็นผู้แทนรับมอบโล่รางวัลจาก นายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี ในฐานะหน่วยงานที่มีความเป็นเลิศในการพัฒนาอุตสาหกรรมฮาลาลที่เป็นผลให้ประเทศไทย เป็น 1 ใน 10 ของโลก ที่มีผลิตภัณฑ์ส่งออกไปจำหน่ายในประเทศต่างๆ

               พิธีมอบรางวัลฮาลาลดีเด่นประจำปี 2561 เป็นส่วนหนึ่งของพิธีปิดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 ณ ศูนย์บริการกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ มัสยิดกลางแห่งชาติ เขตหนองจอก กรุงเทพฯ โดย พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นประธาน ซึ่งจุฬาราชมนตรี สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยและคณะกรรมการจัดงานเมาลิดกลาง ได้กำหนดให้มีการมอบรางวัลให้แก่องค์การภาครัฐ ภาคเอกชน และบุคคลที่มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการในการพัฒนาธุรกิจและสินค้าฮาลาลดีเด่น ประจำปีนี้ด้วย