[17 พ.ค.61] ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการจัดประชุมระหว่างประเทศ

               ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการจัดประชุมระหว่างประเทศ [รายละเอียดเพิ่มเติม]

 

 

ที่มา : กองนโยบายมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร