[ เอกสารการประกอบการสัมมนา ]โครงการสัมมนา เรื่อง โครงการสัมมนา เรื่อง "A Seminar on the EU Official Control Regulaion, Food and Nutrition Labelling" โดยสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ วันที่ 8 มิ.ย.61 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ

               โครงการสัมมนา เรื่อง "A Seminar on the EU Official Control Regulaion, Food and Nutrition Labelling" โดยสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ วันที่ 8 มิ.ย.61 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพมหานคร 

                เอกสารประกอบการสัมมนา
 
                เอกสารดาวน์โหลด
                - รายละเอียดเพิ่มเติม 
                -
กำหนดการ 
                - 
แผนที่