[27เม.ย.61]ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการพัฒนาระบบปฏิบัติการสารสนเทศและฐานข้อมูลการรับรองระบบงานตามกฏหมายความปลอดภัยด้านอาหารใหม่ (FSMA) โดยวิธีคัดเลือก

          ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการพัฒนาระบบปฏิบัติการสารสนเทศและฐานข้อมูลการรับรองระบบงานตามกฏหมายความปลอดภัยด้านอาหารใหม่ (FSMA) โดยวิธีคัดเลือก [รายละเอียดเพิ่มเติม]
 
 
 
 
 
ที่มา : มกอช.[27เม.ย.61]