[28 มี.ค. 60] ประกาศราคากลางโครงการจ้างพิมพ์แผ่นพับเรื่องสินค้าเกษตรปลอดภัย มั่นใจ เครื่องหมาย Q

                ประกาศราคากลางโครงการจ้างพิมพ์แผ่นพับเรื่องสินค้าเกษตรปลอดภัย มั่นใจ เครื่องหมาย Q [รายละเอียดเพิ่มเติม]
 
 
 
ที่มา : มกอช. [28 มี.ค. 60]