การประชุมหารือแนวทางการพัฒนาหลักสูตรสำหรับผู้ตรวจประเมินตามมาตรฐาน GAP และเกษตรอินทรีย์ และการลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) วันที่ 18 เมษายน 2561 ณ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

                นายยุทธนา นรภูมิพิภัชน์ รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการพัฒนาหลักสูตรสำหรับผู้ตรวจประเมินตามมาตรฐาน GAP และเกษตรอินทรีย์ และการลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอนแก่น เชียงใหม่ ธรรมศาสตร์ นเรศวร แม่โจ้ สงขลานครินทร์ และมหาสารคาม เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2561 ณ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ