ภาพบรรยากาศกิจกรรม การรดน้ำขอพรผู้บริหารกระทรวงเกษตรฯ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561 ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

                นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ มกอช.ร่วมพิธีสรงน้ำพระ และรดน้ำขอพรผู้บริหารกระทรวงเกษตรฯ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561 ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์