มกอช. นำผู้ประกอบการไทย ร่วมงานแสดงสินค้า Natural Products Expo West 2018

                มกอช. นำผู้ประกอบการไทย ร่วมงานแสดงสินค้า Natural Products Expo West 2018 เปิดตลาดสินค้าจากธรรมชาติและอินทรีย์สู่เวทีโลก พร้อมเจรจาธุรกิจผู้ประกอบการทวีปอเมริกา ออเดอร์ล็อตแรกสั่งซื้อ Organic Mulberry Tea 1 Pallet มูลค่า 168,000 บาท
                นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เปิดเผยว่า มกอช. ได้นำผู้ประกอบการสินค้าจากธรรมชาติและอินทรีย์ของไทย เข้าร่วมงานแสดงสินค้า
Natural Products Expo West 2018 ซึ่งจัดขึ้น ณ ศูนย์ประชุม Anaheim Convention Center เมือง Anaheim มลรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา เพื่อเผยแพร่และผลักดันให้สินค้าเกษตรและอาหารจากธรรมชาติของไทยให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายในระดับสากลโดยใช้ชื่อว่า Natural product of Thailand ภายใต้แนวคิดThink Natural Think Thailand
เมื่อช่วงต้นเดือนมีนาคม 2561 ที่ผ่านมา ซึ่งงานดังกล่าว เป็นงานแสดงสินค้าจากธรรมชาติใหญ่ที่สุดในทวีปอเมริกา โดยมีผู้ประกอบการเอกชน และร้านแฟรนไชส์ กว่า 3,300 บริษัท และมีผู้เข้าชมงานที่เป็นผู้ประกอบการนำเข้า ส่งออก แปรรูป ในภาคอุตสาหกรรมสินค้าเกษตรและอาหาร กว่า 85,000 คน
                เลขาธิการ มกอช. กล่าวว่า ภายในงานได้มีการเจรจาธุรกิจการค้า โดยบริษัท ซีเคอินดัสตรี้ 2001 ในกลุ่มชาสมุนไพรอินทรีย์ ได้รับความสนใจจาก บริษัท
Pure Ground Ingredient ซึ่งมีความต้องการสินค้า Organic Mulberry Tea จำนวน 1 ตัน โดยในเบื้องต้นมีการสั่งชื้อ Organic Mulberry Tea ล็อตแรกแล้ว จำนวน 1 Pallet (
น้ำหนักประมาณ 300 - 350 กิโลกรัม) มูลค่าประมาณ 168,000 บาท รวมทั้งบริษัท ชีวาดีโปรดักส์ ได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการนำเข้ารายเล็ก 3 ราย ในด้านอุตสาหกรรมชอกโกแล็ต เครื่องดื่ม และไอศกรีม และผลิตภัณฑ์น้ำส้มสายชูจากมะพร้าว มีผู้ประกอบการจากอิตาลีให้ความสนใจด้วย
               
“มกอช. พร้อมสนับสนุน ผลักดัน ต่อยอด สินค้าที่ได้รับมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของไทย
ให้สามารถมีช่องทางในการแข่งขัน และสามารถเปิดตลาดสู่เวทีโลก ให้ได้รับการยอบรับและเป็นที่รู้จักจากนานาประเทศ เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าระหว่างประเทศให้กับสินค้าเกษตรของไทยอย่างยั่งยืน”
นางสาวเสริมสุข กล่าว
               
ด้าน นางสาวกุลวดี วิวัฒสวัสดินนท์ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายระหว่างประเทศที่ 4 กล่าวเพิ่มเติมว่า คณะผู้แทน มกอช. ที่เดินทางไปร่วมงาน
Natural Products Expo West 2018 พร้อมคณะกงศุลฝ่ายการเกษตรประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแองเจลิส ได้ร่วมประชุมหารือกับบริษัท เบสท์ออเรนทอลโปรดักส์ ผู้ประกอบการนำเข้า-ส่งออกสินค้าเกษตรจากไทย ซึ่งเป็นผู้นำเข้าสินค้าเกษตรมะพร้าว ขิง และมะขาม เพื่อร่วมสอบถามปัญหาอุปสรรคในการนำเข้าสินค้าเกษตรของไทยมายังสหรัฐอเมริกา รวมถึงทิศทางแนวโน้มโอกาสของสินค้าไทยในปัจจุบันและในอนาคต ในแต่ละปีบริษัทฯ นำเข้ามะพร้าวจากไทยจำนวน 650
ตู้คอนเทนเนอร์ หรือประมาณ 12,000 ตันต่อปี คิดเป็นมูลค่า 400 ล้านบาท ขิงไทย 20 ตู้คอนเทนเนอร์ หรือประมาณ 340 ตันต่อปี คิดเป็นมูลค่า 15 ล้านบาท รวมทั้งมะขามนำเข้าจากไทย 24 ตู้ หรือประมาณ 408 ตันต่อปีคิดเป็นมูลค่า 40 ล้านบาท
               
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายระหว่างประเทศที่ 4 กล่าวว่า นอกจากนี้ คณะผู้แทนของไทยได้ตรวจเยี่ยมบริษัทออลโคโคกรุ๊ป ผู้ประกอบการนำเข้าสินค้าแปรรูปจากมะพร้าว อาทิ มะพร้าวน้ำหอมอินทรีย์, พุดดิ้งมะพร้าวอินทรีย์ และน้ำมะพร้าวเกล็ดน้ำแข็ง ณ ยูเนียนมาร์เก็ต เมืองทัสติน มลรัฐแคลิฟอร์เนีย ซึ่งได้รับความนิยมบริโภคในสหรัฐอเมริกาเป็นอย่างมาก เนื่องจากมาตรฐานของสินค้า และความหลากหลายของสินค้า ที่มาพร้อมกับรสชาติที่อร่อย และแตกต่าง รวมถึงยังได้รับความสนใจกลุ่มลูกค้าประเทศอื่นๆ เช่น แคนนาดา เนเธอร์แลนด์ จีน อินเดีย ที่ให้ความสนใจในสินค้า ทั้งนี้ บริษัทฯ มีแผนที่จะขยายสาขาอีก
4 สาขาในสหรัฐอเมริกาในเร็วๆ นี้

ที่มา : ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ กองส่งเสริมมาตรฐาน (มกอช.)
(28/03/2561)