เกษตรฯ เตรียมยกทัพสินค้าเกษตร “Natural Products of Thailand” ร่วมโชว์ในงานแสดงสินค้า Natural Products Expo West ครั้งที่ 38

                เกษตรฯ เตรียมยกทัพสินค้าเกษตร “Natural Products of Thailand” ร่วมโชว์ในงานแสดงสินค้า Natural Products Expo West ครั้งที่ 38 เล็งผลักดันสินค้าเกษตรมาตรฐานอาหารปลอดภัยสู่ทวีปอเมริกา เพื่อสร้างความเชื่อมั่น การยอมรับ พร้อมขยายตลาดสินค้าเกษตรและอาหารไทยในสหรัฐอเมริกา
                นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เปิดเผยว่า ปัจจุบันงานเกษตรต่างประเทศต้องเผชิญปัญหาอุปสรรคที่มีความซับซ้อน และการค้าระหว่างประเทศมีการแข่งขันกันมากขึ้น หลายประเทศจับมือ รวมกลุ่มกัน เพื่อผลประโยชน์ในด้านต่างๆ รวมถึงการนำมาตรการกีดกันทางการค้าที่มิใช่ภาษีเข้ามาเป็นข้อกำหนดทางการค้าเพิ่มขึ้น ในเรื่องความปลอดภัยทางด้านสินค้าและอาหาร แหล่งกำเนิดของสินค้า ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม และปัญหาการใช้แรงงาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงเตรียมความพร้อมในการแก้ปัญหาเหล่านี้ให้ทันการเปลี่ยนแปลงของโลกตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกำหนดยุทธศาสตร์การเกษตรต่างประเทศของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2560 - 2564 ไว้เป็นแนวทางการดำเนินงานและพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านเกษตรต่างประเทศให้มีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
               
เลขาธิการ มกอช. กล่าวว่า ทั้งนี้ มกอช. ได้รับเชิญฝ่ายการเกษตรประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ประเทศสหรัฐอเมริกา ร่วมจัดนิทรรศการในงานแสดงสินค้า
Natural Products Expo West ครั้งที่ 38 ประจำปี 2561 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 - 11 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์ประชุม Anaheim Convention Center เมือง Anaheim มลรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา จึงเป็นช่องทางหนึ่งสู่เวทีการแข่งขันทางการค้าระหว่างประเทศให้กับสินค้าเกษตรและอาหารจากธรรมชาติของไทย เป็นที่รู้จักของมิตรประเทศ สร้างความเชื่อมั่น การยอมรับ ในมาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์สู่ระดับสากล เนื่องด้วยประเทศสหรัฐอเมริกา มีประชากรประมาณ 320 ล้านคน เป็นตลาดขนาดใหญ่ที่มีศักยภาพและผู้บริโภคมีกำลังซื้อสูง ผู้บริโภคใส่ใจต่อสุขภาพอนามัย และสนใจบริโภคสินค้าจากธรรมชาติเพิ่มขึ้นทุกปี ดังนั้นงาน Natural Products Expo West
ครั้งที่ 38 ณ มลรัฐแคลิฟอร์เนีย เป็นงานแสดงสินค้าจากธรรมชาติ สินค้าอินทรีย์ และสินค้าด้านสุขภาพที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยมีผู้เข้าร่วมชมงานในแต่ละปีที่เฉลี่ยมากกว่า 80,000 คน และมีผู้เข้าร่วมแสดงสินค้ากว่า 3,100 บริษัท
               
นางสาวเสริมสุข กล่าวว่า ปีที่ผ่านมา มกอช. ได้นำสินค้ามาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของไทย ร่วมงานแสดงสินค้า
NPEW นี้ด้วย อาทิ น้ำมะพร้าวน้ำหอม พุดดิ้งมะพร้าวอินทรีย์ น้ำมะพร้าวเกล็ดน้ำแข็ง เครื่องแกงอินทรีย์ สมุนไพรอินทรีย์ น้ำส้มสายชูหมักจากสมุนไพรอินทรีย์สำหรับดื่ม ชาสมุนไพรอินทรีย์ และข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากผู้บริโภคที่มาเดินชมภายในงาน ผู้นำเข้า ผู้ค้าปลีก ผู้กระจายสินค้า และผู้ประกอบการ โดยเฉพาะสินค้าที่ผลิตจากมะพร้าวได้รับความสนใจสูงสุด ซึ่งสินค้าส่วนใหญ่ที่นำมาจัดแสดงในปีนั้นเป็นสินค้าเกษตรอินทรีย์ (Organic) ธรรมชาติ (Natural) ปลอดกลูเตน (Gluten-free) มังสวิรัติ (Vegan) ไม่มีส่วนผสมของครีมหรือนม (Non-dairy) จำพวกเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ วิตามิน ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม สมุนไพร เป็นต้น
               
“การร่วมงานแสดงสินค้าครั้งที่แล้ว ถือได้ว่าประสบความสำเร็จในระดับที่น่าพอใจผู้ประกอบการของไทยที่นำสินค้าไปร่วมงานในครั้งนั้น มีการเจรจาธุรกิจกับผู้นำเข้าในสหรัฐอเมริกา และได้ทำข้อตกลงทางการค้าระหว่างกันส่งผลให้เกิดการติดต่อในด้านธุรกิจการนำเข้าสินค้าเกษตรของไทย ดังนั้นงานแสดงสินค้า NPEW 2018 ครั้งที่ 38 มกอช. จึงเตรียมผลัดดัน ต่อยอด สินค้าเกษตรอินทรีย์ของไทย ให้สามารถเปิดตลาดในสหรัฐอเมริกามากยิ่งขึ้น โดยในปีนี้ มกอช. จะนำสินค้ากลุ่มเกษตรอินทรีย์เข้าร่วมงาน อาทิ น้ำหวานดอกมะพร้าว น้ำส้มสายชูหมักจากดอกมะพร้าวอินทรีย์ ซอดปรุงรสจากมะพร้าวอินทรีย์ เครื่องดื่มโคโค่นัทไซเดอร์ น้ำมะพร้าวน้ำหอมอินทรีย์ น้ำมะพร้าวเกล็ดน้ำแข็ง ชาต้มยำออร์แกนิค ชาดอกอัญชัน ใบหม่อน และเครื่องแกงอินทรีย์ เป็นต้น” นางสาวเสริมสุข กล่าว
               
เลขาธิการ มกอช. กล่าวเพิ่มเติมว่า งานแสดงสินค้า Natural Products Expo West ครั้งที่ 38 ได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการไทยเข้าร่วมงานจำนวน 4 ราย ซึ่งปีที่ผ่านมา มีผู้ประกอบการไทย สนใจเข้าร่วมเพียง 3 ราย รวมทั้งองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อตก.) ยังให้ความสนใจเข้าร่วมงานเช่นกัน มกอช. จึงเชิญผู้บริหารของ อตก. ร่วมคณะเดินทางไปร่วมงานในครั้งนี้ พร้อมนำสินค้าข้าวออร์แกนิค และกาแฟดอยช้าง ไปร่วมแสดงภายในงานด้วย นอกจากนี้ มกอช. ได้มอบหมายให้ผู้แทนกองนโยบายมาตรฐานสินค้าเกษตร (กนม.) ที่ร่วมเดินทางไปครั้งนี้ ประชุมหารือร่วมกับผู้แทนภาครัฐและเอกชนของสหรัฐอเมริกา ในเรื่องช่องทางและโอกาสในการเข้าสู่ตลาดเพื่อผลักดันสินค้าที่ได้มาตรฐานอินทรีย์ของไทยเข้าสู่ตลาดของสหรัฐอเมริกา เป็นการเพิ่มโอกาสทางการแข่งขันในเวทีโลกของสินค้ามาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของไทย

ที่มา : ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ กองส่งเสริมมาตรฐาน (มกอช.)
(28/03/2561)