[12 มี.ค.61] ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โครงการพัฒนาระบบปฏิบัติการสารสนเทศและฐานข้อมูลการรับรองระบบงานตามกฏหมายความปลอดภัยด้านอาหารฉบับใหม่ (FSMA)

                ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โครงการพัฒนาระบบปฏิบัติการสารสนเทศและฐานข้อมูลการรับรองระบบงานตามกฏหมายความปลอดภัยด้านอาหารฉบับใหม่ (FSMA) [รายละเอียดเพิ่มเติม]

 

ที่มา : มกอช. [12 มี.ค. 61]