ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานงานราชการทั่วไป (ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ,นักวิชาการพัสดุ)

       ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานงานราชการทั่วไป (ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ,นักวิชาการพัสดุ) [ รายละเอียดเพิ่มเติม ]
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา : มกอช.