[7 มี.ค. 61] ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเผยแพร่สปอตโครงการฉลากเลือกอาหารปลอดภัย โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

               ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเผยแพร่สปอตโครงการฉลากเลือกอาหารปลอดภัย โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  [รายละเอียดเพิ่มเติม]
 
 
 
  
ที่มา : มกอช. [7 มี.ค. 61]