การประชุมการตรวจประเมินความเท่าเทียม ตามโปรแกรมการรับรองจากบุคคลที่สาม (Third Party Certification Program)

                นายยุทธนา นรภูมิพิภัชน์ รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอ  ช.) เป็นประธานเปิดประชุมการตรวจประเมินความเท่าเทียม ตามโปรแกรมการรับรองจากบุคคลที่สาม (Third Party Certification Program) โดยมีคณะผู้ตรวจประเมินจากองค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา (Food and Drug Administration : FDA) ได้แก่ Mr. Priestley, Clinton และ Ms. Ivy Z Bevill มาดำเนินการตรวจประเมินที่สำนักงาน มกอช.ในระหว่างวันที่ 12 - 16 มีนาคม 2561